Nieuws

21 apr 2011

Op diverse manieren kunnen raamfolies bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving. Het combineren van eigenschappen van de verschillende soorten raamfolie leidt tot de optimale, goedkope oplossing voor elke situatie. Denk daarom bij het inrichten van uw werkplekken aan raamfolies!

Met een zonwerende folie kan de direct instralende warmte geweerd worden. Dit resulteert in een comfortabele omgevingstemperatuur binnen een kantoorruimte. De airco-apparatuur gaat beter werken, waardoor het sick building syndrome wordt voorkomen. Bovendien is het energieverbruik beduidend lager en is er minder co2-uitstoot.
Ten tweede wordt de lichtscherpte afgebroken, waardoor de lichtsfeer verbetert en beeldschermen beter afleesbaar worden. Inkijk is niet langer mogelijk, zodat er veilig met inlogcodes gewerkt kan worden. Ook wordt het afluisteren met richtmicrofoons onmogelijk gemaakt.

Met een veiligheidsfolie kunnen snelkraken en andere inbraken vertraagd worden, waardoor onnodige rommel, schade en verlies van computerapparatuur en -bestanden teruggedrongen wordt. En ook kunnen gevelramen ‘bomblast-veilig’ gemaakt worden, zodat bij een terroristische aanslag schade en gewonden niet voorkomen.
Daarnaast is binnenglas te beveiligen tegen doorvallen. In zo’n geval kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden, ook als de schuld bij het personeelslid ligt. Veiligheidsfolie voorkomt ook de financiële schade die dan het gevolg zou kunnen zijn.

Met een anti-inkijk folie kan men privacy creëren tussen kantoorruimtes onderling en tussen kantoren en gangen. Het personeel ervaart dit als prettig. In een aantal gevallen is het zelfs noodzakelijk, zoals bij vergaderingen.

Met kleurfolie kunnen lichtsferen binnen kantoren gerealiseerd worden. De ervaring leert dat mensen dit prettig vinden en er blij van worden. Alles fleurt ervan op.

Met decorfolie kan men allerlei motieven op glas aanbrengen. Ook is het mogelijk afbeeldingen opfolie te printen, vanuit ieder denkbaar digitaal bestand. De mogelijkheden zijn onbeperkt. De werkplek kan zo volledig thematisch ingericht worden, en men kan een omgeving creëren waarbinnen het heerlijk, gezellig werken is.

 

    GSW respecteert jouw Privacy