Over Reijntjes

Het wapen van Reijntjes.

De familienaam Reijntjes is reeds zeer oud. Naspeuringen wijzen uit dat de naam terugvoert naar de 80 jarige oorlog tussen 1568 en 1648. Er zijn zelfs aanwijzingen dat een Reijntjes lid was van de admiraliteit van de Watergeuzen.

Ook bestaat er een familiewapen dat kennelijk uit die periode dateert. Het wapen toont een helm met verentooi en twee vossen. Een op de tooi en een op het schild onder de helm. De beide vossen verwijzen naar het Franse woord voor vos “Renard”. Brussel was toen de hoofdstad van de lage landen oftewel Nederland en het Frans was de voertaal onder de edelen. De naam Reijntjes betekent zoveel als “Reijntjes Zoon of te wel “de zoon van Reijnaert”, de zoon van de vos. Op

het familiwapen staan zowel de vader als de zoon afgebeeld als symbool dat het hier gaat om de zoon.

De Duitse naam Reinhart en de Franse naam Renard vertonen qua klank grote overeenkomsten en waarschijnlijk hebben ze dezelfde betekenis. Reinhart betekent een schoon oftewel eerlijk hart, vrij van blaam, en Reijnaert de Vos kennen wij als Monsieur Renard uit de latere fabelen van Jean de la Fontaine. Een slimme maar oprechte persoonlijkheid in de vorm van een dier.

Reijntjes is een naam die met trots te dragen is. Een uitdaging voor de drager ervan om met een schoon hart door het leven te gaan.

 

Zowel in Monnickendam als Den Helder zijn er straten vernoemd naar een Reijntjes. Beide steden zijn van betekenis geweest tijdens de 80 jarige oorlog. Monnickendam was een vrijhaven waarlangs hugenoten aan de Spanjaarden konden ontsnappen richting de noordelijke provincies. In Den Helder hield de vloot van de Watergeuzen zich op.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

    GSW respecteert jouw Privacy