Posts Tagged ‘randbeschadiging’

Glasbreuk door montagefouten

Posted on: april 4th, 2011 by No Comments

ZOETERMEER – Glas is een relatief kwetsbaar materiaal. Bij het omgaan met glas blijft het altijd oppassen. Claims kunnen hoog oplopen. Cees Isselmann van Geveltechnisch Bureau Köhler in Zoetermeer behandelt in dit artikel een aantal gevallen van glasbreuk. Ze hebben één ding gemeen: ze zijn veroorzaakt door fouten tijdens het plaatsen en het monteren van het glas.

Een steen of een bal door de ruit is een duidelijke oorzaak van het ontstaan van glasbreuk. Lastiger is het wanneer de ruit is gebroken en er geen mechanische invloed op het ruitoppervlak is waar te nemen. De breuklijn loopt dan vanuit de sponning. Daardoor is het vaak niet eenvoudig de oorzaak van de breuk te achterhalen. Om deze reden accepteren de glasfabrikanten een geval van glasbreuk meestal niet als claim onder garantievoorwaarden. Immers: de breuk kan verschillende oorzaken hebben en ook buiten een productgebrek vallen. Onderzoek toont aan dat er in veel situaties een duidelijke oorzaak aan te wijzen is. Breuken zijn in veel gevallen te wijten aan een onzorgvuldige uitvoering.

Randbeschadiging

Een randbeschadiging is vaak de oorzaak van glasbreuk. Een ruit met gave snijkanten kan een hoge weerstand bieden tegen mechanische en thermische belastingen. Is echter de snijkant slecht of beschadigd, dan beïnvloedt deze beschadiging de sterkte van de ruit: de ruit wordt minder sterk en er treedt sneller breuk op. Wanneer  een slechte snijkant de oorzaak is van breuk, is te zien aan de de structuur van de breuk. De breuk loopt dan vaak in een rechte lijn.
Dit in tegenstelling tot het patroon van een zuiver thermische breuk. Die loopt eerst haaks vanuit de ruitrand en neemt vervolgens een grillig patroon aan. Randbeschadigingen ontstaan tijdens het transport en/of de montage van de beglazing. Na het verwijderen van de glaslatten en na het uitnemen van de ruit uit de sponning, worden de randbeschadigingen vaak pas goed zichtbaar. Zowel grote als kleine beschadigingen, zoals de beelden laten zien.

 

De volgende praktijksituaties geven een duidelijke indicatie van hoe glasbreuk kan ontstaan:

Spijker
In een project, waar veelvuldig glasbreuk voorkwam in isolerend dubbelglas, zijn ter plaatse van de breukoorsprong de glaslatten verwijderd. Het bleek dat de nagels waarmee de glaslatten in de sponning zijn bevestigd, in een aantal gevallen de ruitrand hebben geraakt die daardoor werd beschadigd. Dit leidde tot breuk van het glas.

Montageclips
In een vliesgevel met neutraal zonwerend glas treedt veelvuldig breuk op. De gevelleverancier wijst de claim op grond van thermische breuk af. Onderzoek toont aan dat het breukpatroon niet het typische grillige karakter heeft van een thermische breuk, doch meer de lijnen van een mechanische breuk.
Na het verwijderen van de sier- en de klemlijsten treffen we ter plaatse van de breuklijn een montageclip aan, die wordt gebruikt om de ruit tijdens de montageperiode in de gevel te positioneren. Het blijkt, dat deze clip onzorgvuldig is aangebracht en de ruitrand heeft beschadigd. De breuktreksterkte van de ruit ter plaatse van de randen is verminderd, met glasbreuk tot gevolg.

Boorschade
In een gebouw is een beveiligingsinstallatie aangebracht, waarbij glasbreukdetectoren zijn toegepast. In deze situatie ging het alarm af, zonder dat er werd ingebroken. Na het verwijderen van de glaslatten is duidelijk te zien dat ter plaatse van de kabeldoorvoer de ruitrand beschadigd is. Uit onderzoek blijkt dat door het boren van een gat ten behoeve van de kabeldoorvoer door het kozijn, de ruitrand is beschadigd en dusdanig verzwakt dat breuk is ontstaan.

Steunblokken
In een restaurant zijn veel ruiten in grote afmetingen gebroken. De glasleverancier wijst de claim af en geeft als reden thermische breuk. Immers: onder de kozijnen is een verwarmingselement aangebracht. Dat zou wel eens de oorzaak van de breuk kunnen zijn.
Onderzoek leert echter, dat de ruiten, met een gewicht van 350 kg per stuk, zijn geplaatst op houten wigvormige uitvulblokjes  en niet op steunblokken zoals voorgeschreven in de plaatsingsnorm NPR 3577. De ruiten worden slechts gesteund over een fractie van hetgeen nodig is om het ruitgewicht over te brengen op het houten kozijn. Een steunvlakje van ca. 10 x 10 mm geeft een dermate grote belasting op de ruitrand, dat breuk is opgetreden.

Eerder vervangen
Relatief gezien kan met de toepassing van neutraal zonwerend glas en HR++ glas, als gevolg van de verhoogde energieabsorptie in de ruit waarop de coating is aangebracht, een verhoogde kans op glasbreuk ontstaan. Echter: indien ruiten met gave snijkanten zonder beschadigingen op de juiste manier in de kozijnen worden geplaatst, is de kans op breuk gering.

 

Randbeschadigingen kunnen gemakkelijk ontstaan. Ze zijn echter te voorkomen door het zorgvuldig uitvoeren van de werkzaamheden, zoals transport en montage. Tijdens die fase is het belangrijk de ruiten te controleren op beschadigingen. Een ruit met een randbeschadiging dient niet te worden geplaatst, maar te worden vervangen door een gave ruit. Hierdoor zullen hoge kosten worden voorkomen, als een gebroken ruit alsnog moet worden vervangen. Meestal is vervanging zeer ingrijpend en kostbaar. Het financiële leed en de overlast staan dan in geen verhouding tot de kosten voor een nieuwe ruit.

bron: schildersvakkrant.nl

 

    GSW respecteert jouw Privacy